Vitaliteitsmakelaar

Veel overheidsinstellingen en gemeentes hebben vitaliteit hoog op de agenda staan en vinden het belangrijk dat haar medewerkers fit & vitaal zijn. Om de gezondheid te bevorderen hebben zij vitaliteitsmakelaars aangesteld of zijn daar naar op zoek. Om medewerkers vooruit te helpen met hun gezondheid en vitaliteit: meer energie, minder uitval, meer bevlogenheid en beter kunnen omgaan met piekbelastingen.

Verder zien we dat er bij gemeentes en overheidsinstellingen versterking gewenst is voor de manager, op teamniveau en inzicht in teamdynamiek waarmee werkdruk beperkt kan worden en energieker en effectiever samengewerkt kan worden binnen teams.

Wat is een vitaliteitsmakelaar?

Een vitaliteitsmakelaar is een bemiddelaar in vitaliteitsinterventies en dus eigenlijk vitaliteitscoach en -adviseur in één. Daarmee is een post-HBO gediplomeerde Vitaloog dus eigenlijk de perfecte vitaliteitsmakelaar.

Een vitaliteitsmakelaar adviseert en begeleid teams en individuen op fysiek-, mentaal-, sociaal-/emotioneel- en op zingevingsniveau. De begeleiding bestaat uit advies en eventueel (team)coaching. De vitaliteitsmakelaar adviseert ook individuen een persoonlijk pakket te kiezen uit het aanwezige vitaliteitsaanbod en providerboog.

Een vitaliteitsmakelaar maakt voor zijn/haar advies gebruik van een integraal vitaliteitsmodel zoals bijv. de Vitaliteitsschijf van Vijf of een ander integraal vitaliteitsmodel.

Deze schijf helpt om succesvolle interventies te kiezen en te plegen. Zowel op individueel- als op team- en organisatieniveau. Een vitaliteitsmakelaar onderzoekt daarbij de verschillende energiebronnen binnen de vijf aandachtsgebieden:

  • Vitalogisch – Zelfbewustzijn – Noodzaak en zelfregie;
  • Fysiologisch – Fysiek welzijn – Lichaam en leefstijl;
  • Psychologisch – Mentaal welzijn – Mindset en emoties;
  • Ecologisch – Sociaal welzijn – Relaties en de omgeving;
  • Filosofisch – Spiritueel welzijn Zingeving en talenten.

De Vitaliteitsschijf van Vijf geeft in één oogopslag weer aan welke knoppen je kunt draaien om de vitaliteit te verhogen. Op basis hiervan kan de vitaliteitsmakelaar de juiste interventie adviseren of coachen op daar waar de hefboom zit.

Netwerk stad / gemeente

Een vitaliteitsmakelaar kan ook op verschillende niveaus binnen een stad of gemeente werken. Op strategisch niveau i.s.m. de gemeente en beleid op het gebied van amplitie, preventie, sport & bewegen en vraagstukken binnen het sociale domein. De vitaliteitsmakelaar brengt vraag en aanbod bij elkaar als het gaat om duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen het bedrijfsleven.

Een vitaliteitsmakelaar inspireert, organiseert en faciliteert op het snijvlak van overheid, bedrijfsleven, vitale aanbieders en inwoners en werkt samen om de stad of gemeente gezonder en vitaler te maken. De Vitaliteitsmakelaar kan ook de schakel op tactisch en of operationeel niveau en schroomt niet om ook in de wijken maatschappelijk gezondheidsprojecten op te zetten en zelf aan de slag te gaan.

Ben je op zoek naar een vitaliteitsmakelaar?

Een Vitaloog is de perfecte vitaliteitsbemiddelaar voor je gemeente of overheidsinstelling. Neem contact op met een Vitaloog om de rol van vitaliteitsmakelaar in jullie organisatie invulling te geven en vitaliteit hoog op de agenda te krijgen of houden.